پریز سه فاز بارانی مغزی چینی مدل برکه 4044

پریز سه فاز بارانی
یکی از تجهیزات و لوازم کاربردی در فضای هر ساختمان کلید و پریز است کلید و پریز از آن دسته لوازم و وسایل مادام العمر یک ساختمان می باشد و در انتخاب آن می بایست نهایت دقت بعمل آید علاوه بر دقت در هنگام خرید می بایست از کلید و پریز استاندارد و مرغوب استفاده گردد.مطابق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان کلیه لوازم تجهیزات به کا ررفته در محیط های نمناک می بایست ضد ترشح آب با درجه حفاظت حداقل IP44 باشند با توجه به مطالب فوق الذکر در محیط های مرطوب از کلید و پریز پوشش دار یا همان کلید و پریز بارانی استفاده می کنند .
پریزها دارای انواع سه فاز و تکفاز هستند که خود آن ها بسته به نوع حفاظت متنوع هستند برخی دارای اتصال به زمین (ارت)و برخی دیگر بدون اتصال هستند .
کلید و پریز بارانی از نفوذآب و مایعات دیگر جلوگیری نموده و استفاده از کلید و پریز بارانی در محیط های مرطوب از ملزومات اصلی می باشد .کلید و پریز بارانی در محیط هایی که دیوارها و کف ها برای نظافت معمولا با آب تحت فشار شسته می شود استفاده شود . کلید و پریز های بارانی معمولا دارای در پوش می باشد .

    23,000تومان