محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کلید و کابل ۳ متری پارت الکتریک 3707

 

  • نوع مغزی : سرامیک
  • نوع کابل : ۱ * ۳ افشان
  • نوع خروجی : ۳ ارتدار + ۳ بدون ارت
  • زمان تاخیر : ۳۰ -۹۰ SEC
  • حداکثر جریان خروجی : ۱۰ آمپر
    198,000تومان