محافظ یخچال با کابل ۳ متری پارت الکتریک 3695

  1. نوع مغزی : سرامیک
  2. نوع کابل : ۱ * ۳ افشان
  3. نوع خروجی : ارتدار
  4. زمان تاخیر : ۳۰ -۹۰ SEC
  5. حداکثر جریان خروجی : ۱۰ آمپر
    138,000تومان