محافظ ۴ خانه کامپیوتر ارت دار با کلید و کابل ۵ متری پارت الکتریک 3702

  • نوع مغزی : سرامیک
  • نوع کابل : ۱ * ۳ افشان
  • نوع خروجی : ارتدار
  • زمان تاخیر : ۳۰ -۹۰ SEC
  • حداکثر جریان خروجی : ۱۰ آمپر
    210,000تومان