محافظ ولتاژ ورودی ۳۰ آمپر پارت الکتریک 3686

 

  1. نوع کابل : بدون کابل
  2. نوع خروجی : ورودی برق اصلی
  3. زمان تاخیر : ۳ -۵ Min
  4. حداکثر جریان خروجی : ۳۰ آمپر
    170,000تومان