سازمان های تهیه کننده استانداردهای کیفیت برق

سازمان های تهیه کننده استانداردهای کیفیت برق
سازمانها و موسسات مختلف در جهان نسبت به تهیه و انتشار استانداردها در زمینه کیفیت برق اقدام نموده اند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)
۲) موسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI)
۳) انجمن های تولید کنندگان تجهیزات برقی آمریکا (NEMA)
۴) کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC)
۵) سازمان استاندارد اروپا (EOSs) (سازمانی است که استاندارد های اروپا را تهیه و تدوین می نماید.)
از این میان استانداردهای IEEE,EN, IEC دارای اهمیت جهانی بوده و نقش تعیین کننده ای در میزان مجاز پارامترهای قبول شده در تمامی کشورهای جهان دارند.

دیدگاه‌ها

*
*

0
0